Informácie o ochrane súkromia na webových stránkach

Spoločnosť Bulldog rešpektuje vaše prianie chrániť si súkromie. Tieto informácie o ochrane súkromia na webových stránkach obsahujú opis osobných údajov, ktoré zhromažďujeme o našich zákazníkoch na stránkach bsr.grvytrn.co.uk (ďalej len „Webové stránky“), a tiež informácie o tom, ako tieto zhromaždené údaje používame.

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie umožňujúce vašu identifikáciu, ako je napr. vaše meno, e-mailová adresa alebo poštová adresa. Bulldog o vás môže zhromažďovať osobné údaje, pokiaľ nám ich poskytnete (napr. pri prihlasovaní na odber newsletterov rozosielaných e-mailom, pri účasti na súťažiach a pod.). Tieto osobné údaje môžu zahŕňať:

  • vaše osobné údaje (napr. vaše meno, telefónne číslo, adresu alebo e-mail);
  • vašu korešpondenciu s našou spoločnosťou; a
  • ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete.

Automatické zhromažďovanie údajov na Webových stránkach

Na účely tvorby štatistických správ používame všeobecnú agregovanú prevádzku a štatistiky používania webových stránok odvodené z automaticky zhromažďovaných mechanizmov vrátane cookies. Tieto štatistické správy môžeme sprístupniť organizáciám, s ktorými máme nadviazané obchodné vzťahy. Všeobecná agregovaná prevádzka a štatistiky používania webových stránok nám pomáhajú pochopiť spôsob používania stránok a umožňujú nám stránky vylepšovať. Používame uložené IP adresy, ktoré nám pomáhajú diagnostikovať problémy s našimi servermi a inak spravovať stránky a zhromažďovať údaje o agregovanej prevádzke a používaní webových stránok.

Osobné údaje, ktoré sprístupňujeme ďalším subjektom

Vaše osobné údaje nepredávame ani neprenajímame žiadnym tretím stranám. Osobné údaje môžeme sprístupniť poskytovateľom služieb, ktorí v našom mene a na základe našich pokynov zaisťujú určité služby. Týmto poskytovateľom služieb neudeľujeme povolenie na používanie alebo oznamovanie akýchkoľvek údajov, s výnimkou rozsahu nevyhnutného na poskytovanie služieb v našom mene alebo s výnimkou prípadov, keď to vyžadujú právne predpisy. V určitých prípadoch však môžeme byť povinní vaše údaje poskytnúť tretej osobe, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo na základe právoplatného rozhodnutia vládnej inštitúcie.

Ako používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Pokiaľ výslovne súhlasíte s použitím vašich údajov na to, aby sme vám mohli poskytovať viac informácií o spoločnosti Bulldog, potom budú vaše údaje uložené a používané na tieto účely, napr. na zasielanie newsletterov, informácií o súťažiach a pod., to všetko e-mailom alebo poštou či iným komunikačným kanálom, na ktorého použitie ste udelili súhlas. Vami poskytnuté údaje môžeme tiež používať na prevádzkovanie, vyhodnocovanie a vylepšovanie efektivity našich služieb poskytovaných prostredníctvom webových stránok, na reklamu, marketing, prieskum trhu alebo na rôzne predajné aktivity.

Pokiaľ výslovne súhlasíte s použitím vašich údajov na to, aby sme vám mohli poskytovať viac informácií o spoločnosti Bulldog, potom budú vaše údaje uložené a používané na tieto účely, napr. na zasielanie newsletterov, informácií o súťažiach a pod., to všetko e-mailom alebo poštou či iným komunikačným kanálom, na ktorého použitie ste udelili súhlas. Vyššie uvedené zhromaždené informácie môžeme použiť aj na ďalšie účely vrátane nasledujúcich:

  • Poskytovať vám produkty a služby;
  • Prezentovať vám ponuky alebo produkty na základe vašej nákupnej histórie;
  • Odpovedať na vaše otázky; alebo
  • Prevádzkovať, vyhodnocovať a vylepšovať naše podnikanie (vrátane vývoja nových produktov a služieb, vylepšovania a zdokonaľovania našich služieb, riadenia našej komunikácie, analýzy našich produktov a zákazníckej základne, vykonávania analýzy dát a vedenie účtovníctva, vykonávanie auditu a ďalších interných funkcií).

Online sledovanie

Na základe vašich návštev Webových stránok sa môžete s našou reklamou stretnúť aj na ďalších webových stránkach, pretože používame tzv. funkciu presmerovania. Napríklad ak si na Webových stránkach prezeráte „Hydratačný krém pre normálnu pleť“, môže sa vám na stránkach tretích strán zobraziť reklama na tento „Hydratačný krém pre normálnu pleť“. Našu funkciu presmerovania spravujú externí predajcovia, ktorí pomocou automatizovaných nástrojov, ako sú cookies, alebo webových beaconov sledujú vašu aktivitu na Webových stránkach a na stránkach tretích strán. Vďaka tomu môžu naši externí predajcovia zhromažďovať informácie o online aktivitách našich návštevníkov v priebehu času, a to aj na stránkach tretích strán. Viac informácií o možnosti zrušenia funkcie presmerovania nájdete tu..

Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas s použitím vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to buď v plnom rozsahu, alebo čiastočne. Po prijatí vašej správy o odvolaní súhlasu vaše údaje vymažeme.

Práva prístupu

Na vyžiadanie vám bez meškania poskytneme informácie o tom, ktoré vaše údaje boli pri vašej návšteve našich webových stránok zhromaždené, pokiaľ nejaké také údaje boli zhromaždené. Všetky svoje otázky na nás smerujte prostredníctvom našej kontaktnej stránky alebo prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré uvádzame na konci týchto informácií o ochrane súkromia na webových stránkach.

Aktualizácia našich informácií o ochrane súkromia na webových stránkach

Tieto informácie o ochrane súkromia na webových stránkach môžu byť pravidelne aktualizované, aby odrážali prípadné zmeny nášho procesu nakladania s osobnými údajmi. Zmeny informácií o ochrane súkromia na webových stránkach budú zverejnené na tejto stránke.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Pre vaše pohodlie a pre informáciu môžu naše Webové stránky obsahovať odkazy na ďalšie stránky, ktoré nie sú prevádzkované spoločnosťou Bulldog a ktoré môžu byť prevádzkované spoločnosťami nijako neprepojenými so spoločnosťou Bulldog. Tieto spoločnosti môžu mať svoje vlastné informácie či postupy týkajúce sa ochrany súkromia, s ktorými vám dôrazne odporúčame sa oboznámiť. Nezodpovedáme za akékoľvek postupy či praktiky týkajúce sa ochrany súkromia na akýchkoľvek stránkach neprevádzkovaných spoločnosťou Bulldog.

Ako nás môžete kontaktovať

Pokiaľ nám chcete odovzdať žiadosť alebo položiť otázku týkajúcu sa týchto informácií o ochrane súkromia na webových stránkach, zavolajte nám, prosím, na tel. 0044 20 89 69 60 06. Môžete nás takisto kontaktovať e-mailom na adrese thebulldog@bulldogskincare.com alebo nám napísať poštou na adresu:

Bulldog Skincare For Men

Grand Union Studios, Unit G.01
332 Ladbroke Grove
Londýn
Spojené kráľovstvo;

W10 5AD
Tel: 0044 20 89 69 60 06