Zásady používania cookies na webových stránkach

Prevádzku a údržbu týchto webových stránok zaisťuje spoločnosť Bulldog. Spoločnosť Bulldog rešpektuje vaše prianie chrániť si súkromie a tieto zásady zhŕňajú naše postupy pri používaní cookies na týchto Webových stránkach. Ďalším prezeraním našich stránok vyjadrujete súhlas s naším používaním cookies.

Základné informácie

Pomocou automatických nástrojov zhromažďujeme pri vašej návšteve našich Webových stránok určité informácie, ako napr. koľko návštevníkov Webové stránky navštívilo a ktoré konkrétne stránky si prezerali. Zhromažďovaním týchto údajov zisťujeme, ako by sme mali čo najlepšie prispôsobiť naše stránky pre našich návštevníkov. Tieto informácie zhromažďujeme pomocou rôznych nástrojov, ako sú napr. tzv. „cookies“ alebo „webové beacony“, ako je vysvetlené nižšie.

Cookies

Rovnako ako mnohé ďalšie spoločnosti môžeme na našich stránkach používať tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú na pevnom disku vášho počítača, keď navštívite určité webové stránky.

Používame nasledujúce typy cookies:

  • Nevyhnutné cookies: Ide o cookies, ktoré sú nutné na fungovanie webových stránok. Zahŕňajú napríklad cookies umožňujúce niekomu prihlásiť sa do zabezpečenej časti stránok alebo používať nákupný košík.
  • Analytické/výkonnostné cookies: Tieto cookies umožňujú prevádzkovateľovi webových stránok rozpoznávať a počítať počet návštevníkov a sledovať, ako sa návštevníci na webových stránkach pri ich používaní pohybujú.
  • Funkčné cookies: Tieto cookies sa používajú na rozpoznanie používateľa, keď sa vráti na webové stránky. To umožňuje prevádzkovateľovi stránok personalizovať ich obsah pre používateľa, oslovovať používateľa menom a pamätať si ich preferencie.

Tieto cookies používame na nasledujúce účely:

  • odhad veľkosti okruhu našich návštevníkov a vzorcov ich správania;
  • uchovávanie informácií o vašich preferenciách, čo nám umožňuje prispôsobovať naše stránky podľa vašich individuálnych záujmov;
  • urýchlenie vyhľadávania;
  • rozpoznanie vašej osoby, keď sa vrátite na naše stránky.

Viac informácií o jednotlivých typoch cookies, ktoré používame, a o účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v tabuľke na konci týchto zásad.

Webové beacony

Niektoré naše stránky môžu obsahovať tzv. „webové beacony“ (známe tiež ako internetové tagy, pixelové tagy alebo čisté GIF súbory). Tieto webové beacony umožňujú tretím stranám získavať informácie, ako napr. IP adresy počítača, na ktorý bola stiahnutá stránka obsahujúca príslušný beacon, URL adresa stránky obsahujúcej beacon, čas, kedy si používateľ stránku obsahujúcu beacon prezrel, typ použitého prehliadača a informácie nachádzajúce sa v súboroch cookies nastavených tretími stranami.

IP adresy

IP adresa je unikátny identifikačný prvok, ktorý niektoré elektronické zariadenia používajú na vzájomnú identifikáciu a komunikáciu cez internet. Keď navštívite naše Webové stránky, môžeme vidieť IP adresu vášho zariadenia, ktoré používate na pripojenie na internet. Túto informáciu využívame na to, aby sme zistili približnú geografickú polohu vášho zariadenia a mali prehľad o tom, z akých oblastí pochádzajú návštevníci našich stránok. Tieto informácie potom môžeme použiť na ďalšie vylepšovanie našich Webových stránok.

Analýza tretích strán

Na našich stránkach môžeme využívať analytické služby tretích strán, ako napr. Google Analytics. Externí poskytovatelia služieb, ktorí spravujú tieto služby, používajú technológie, ako napr. cookies, záznamy webových serverov alebo webové beacony, ktoré im pomáhajú analyzovať spôsoby používania našich stránok návštevníkmi. Údaje zhromažďované pomocou týchto nástrojov (vrátane IP adries) sú poskytované externým poskytovateľom služieb, ktorí tieto informácie spracovávajú, aby vyhodnotili používanie stránok. Viac informácií o službách Google Analytics a o možnosti ich zrušenia nájdete tu: www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Vaše možnosti

Použitie cookies môžete odmietnuť aktiváciou príslušného nastavenia vo vašom prehliadači, kde môžete použitie cookies zakázať. Pokiaľ si však zvolíte túto možnosť, môže sa stať, že nebudete mať prístup k niektorým častiam našich stránok. Pokiaľ ste si vo svojom prehliadači nenastavili zákaz používania cookies, bude náš systém odosielať cookies zakaždým, keď sa prihlásite na naše stránky. Viac informácií o možnostiach vymazania alebo kontroly cookies nájdete tu: www.AboutCookies.org.


Kontaktujte nás

Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa nášho používania cookies alebo týchto zásad, kontaktujte nás niektorým zo spôsobov opísaných na stránke „Kontaktujte nás“ alebo nám pošlite list na adresu:

Grand Union Studios, Unit G.01
332 Ladbroke Grove
Londýn
Spojené kráľovstvo
W10 5AD
Tel: 044 20 89696006

Cookies používané na našich Stránkach


Na našich Stránkach používame nasledujúce cookies:

Názov cookie súboru Dôvod použitia Hlavný účel Typ cookie súboru
modal_shown Sledovanie interakcie návštevníkov s funkciou prihlasovania pomocou e-mailu. Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
cookienotice Sledovanie interakcie návštevníkov s funkciou prihlasovania pomocou e-mailu. Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
CART Prepojenie s vaším nákupným košíkom Nevyhnutné Trvalé cookie prvej strany
CATEGORY_INFO Ukladá informácie o kategóriách na stránke, čo umožňuje rýchlejšie zobrazovanie stránok Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
COMPARE Zoznam tovaru, ktoré máte uložený na porovnanie Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
CUSTOMER Šifrovaná verzia vášho zákazníckeho ID v danom obchode Nevyhnutné Trvalé cookie prvej strany
CUSTOMER_AUTH Indikátor, či ste momentálne prihlásení v obchode Nevyhnutné Trvalé cookie prvej strany
CUSTOMER_INFO Šifrovaná verzia zákazníckej skupiny, do ktorej patríte Nevyhnutné Trvalé cookie prvej strany
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Uloženie ID zákazníckeho segmentu
 Nevyhnutné Trvalé cookie prvej strany
EXTERNAL_NO_CACHE Označenie, či je povolený caching, alebo nie Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
FRONTEND ID vašej relácie na serveri
 Nevyhnutné Trvalé cookie prvej strany
GUEST-VIEW Umožňuje návštevníkom upravovať objednávky Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
LAST_CATEGORY Posledná kategória, ktorú ste navštívili Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
LAST_PRODUCT Posledný produkt, ktorý ste si prezerali Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
NEWMESSAGE Informácia, či bola prijatá nová správa Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
NO_CACHE Informácia, či je povolené používať cache Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
PERSISTENT_SHOPPING_CART Odkaz na informáciu o vašom košíku a histórii prezerania, pokiaľ ste požiadali stránku o ich uloženie Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
POLL ID prípadných prieskumov, na ktorých ste sa nedávno zúčastnili Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
POLLN Informácie o tom, na ktorých prieskumoch ste sa zúčastnili Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
STF Informácie o produktoch, ktoré ste e-mailom zaslali priateľom Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
STORE Náhľad obchodu alebo jazyk, ktorý ste si vybrali Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Informácia, či zákazník povolil použitie cookies Nevyhnutné Trvalé cookie prvej strany
VIEWED_PRODUCT_IDS Produkty, ktoré ste si nedávno prezerali Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
WISHLIST Šifrovaný zoznam produktov pridaných do vášho zoznamu priania Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany
WISHLIST_CNT Počet produktov na vašom zozname prianí Funkčnosť Trvalé cookie prvej strany