Informace o ochraně soukromí na webových stránkách

Společnost Bulldog respektuje vaše přání chránit si soukromí. Tyto informace o ochraně soukromí na webových stránkách obsahují popis osobních údajů, jež shromažďujeme o našich zákaznících na stránkách bsr.grvytrn.co.uk (dále jen „Webové stránky“), a také informace o tom, jak tyto shromážděné údaje používáme.

Údaje, které od vás shromažďujeme

Osobními údaji se rozumí informace umožňující vaši identifikaci, jako je např. vaše jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa.  Bulldog os vás může shromažďovat osobní údaje, pokud nám je poskytnete (např. při přihlašování k odběru newsletterů rozesílaných e-mailem, při účasti v soutěžích apod.). Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:

  • vaše osobní údaje (např. vaše jméno, telefonní číslo, adresu nebo e-mail);
  • vaši korespondenci s naší společností; a
  • další informace, které nám poskytnete.

Automatické shromažďování údajů na Webových stránkách 

Pro účely tvorby statistických zpráv používáme všeobecný agregovaný provoz a statistiky používání webových stránek odvozené z automaticky shromažďovaných mechanismů, včetně cookies.  Tyto statistické zprávy můžeme sdílet s organizacemi, s nimiž máme navázány obchodní vztahy.  Všeobecný agregovaný provoz a statistiky používání webových stránek nám pomáhají pochopit způsob používání stránek a umožňují nám stránky vylepšovat.  Používáme uložené IP adresy, které nám pomáhají diagnostikovat problémy s našimi servery a jinak spravovat stránky a shromažďovat údaje o agregovaném provozu a používání webových stránek.

Osobní údaje, které sdílíme s dalšími subjekty

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme žádným třetím stranám.  Osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, kteří naším jménem a na základě našich pokynů zajišťují určité služby.  Těmto poskytovatelům služeb neudělujeme povolení k používání nebo sdělování jakýchkoli údajů, s výjimkou rozsahu nezbytného k poskytování služeb naším jménem nebo s výjimkou případů, kdy to vyžadují právní předpisy.  V určitých případech však můžeme být povinni vaše údaje poskytnout třetí osobě, pokud to vyžaduje zákon nebo na základě pravomocného rozhodnutí vládní instituce.

Jak používáme osobní údaje, které shromažďujeme

Pokud výslovně souhlasíte s použitím vašich údajů k tomu, abychom vám mohli poskytovat více informací o společnosti Bulldog, pak budou vaše údaje uloženy a používány k těmto účelům, např. k zasílání newsletterů, informací o soutěžích apod., to vše e-mailem nebo poštou či jiným komunikačním kanálem, k jehož použití jste udělili souhlas.  Vámi poskytnuté údaje můžeme také používat k provozování, vyhodnocování a vylepšování efektivity našich služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránek, k reklamě, marketingu, průzkumům trhu nebo k různých prodejním aktivitám.

Pokud výslovně souhlasíte s použitím vašich údajů k tomu, abychom vám mohli poskytovat více informací o společnosti Bulldog, pak budou vaše údaje uloženy a používány k těmto účelům, např. k zasílání newsletterů, informací o soutěžích apod., to vše e-mailem nebo poštou či jiným komunikačním kanálem, k jehož použití jste udělili souhlas.  Výše uvedené shromážděné informace můžeme použít i pro další účely, včetně následujících:

  • Poskytovat vám produkty a služby;
  • Prezentovat vám nabídky nebo produkty na základě vaší nákupní historie;
  • Odpovídat na vaše dotazy; nebo
  • Provozovat, vyhodnocovat a vylepšovat naše podnikání (včetně vývoje nových produktů a služeb, vylepšování a zdokonalovaní našich služeb, řízení naší komunikace, analýzy našich produktů a zákaznické základny, provádění analýzy dat a vedení účetnictví, provádění auditu a vykonávání dalších interních funkcí).

Online sledování

Na základě vašich návštěv Webových stránek se můžete s naší reklamou setkat i na dalších webových stránkách, protože používáme tzv. funkci přesměrování. Například, pokud si na Webových stránkách prohlížíte „Hydratační krém pro normální pleť“, můžete se vám stránkách třetích stran zobrazit reklama na tento „Hydratační krém pro normální pleť“. Naši funkci přesměrování spravují externí prodejci, kteří pomocí automatizovaných nástrojů, jako jsou cookies nebo webových beaconů sledují vaši aktivitu na Webových stránkách a na stránkách třetích stran. Díky tomu mohou naši externí prodejci shromažďovat informace o online aktivitách našich návštěvníků v průběhu času, a to i na stránkách třetích stran. Více informací o možnosti zrušení funkce přesměrování naleznete zde..

Odvolání souhlasu

Svůj souhlas s použitím vašich údajů můžete kdykoli odvolat, a to buď v plném rozsahu nebo částečně. Po obdržení vaší zprávy o odvolání souhlasu vaše údaje vymažeme.

Práva přístupu

Na vyžádání vám neprodleně poskytneme informace o tom, které vaše údaje byly při vaší návštěvě našich webových stránek shromážděny, pokud nějaké takové údaje byly shromážděny.  Veškeré své dotazy na nás směřujte prostřednictvím naší kontaktní stránky nebo prostřednictvím kontaktních údajů, jež uvádíme na konci těchto informací o ochraně soukromí na webových stránkách.

Aktualizace našich informací o ochraně soukromí na webových stránkách

Tyto informace o ochraně soukromí na webových stránkách mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely případné změny našeho procesu nakládání s osobními údaji.  Změny informací o ochraně soukromí na webových stránkách budou uveřejněny na této stránce.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Pro vaše pohodlí a pro informaci mohou naše Webové stránky obsahovat odkazy na další stránky, jež nejsou provozovány společností Bulldog a jež mohou být provozovány společnostmi nikterak nepropojenými se společností Bulldog.  Tyto společnosti mohou mít své vlastní informace či postupy týkající se ochrany soukromí, s nimiž vám důrazně doporučujeme se seznámit.  Neodpovídáme za jakékoli postupy či praktiky týkající se ochrany soukromí na jakýchkoli stránkách neprovozovaných společností Bulldog.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud nám chcete předat žádost nebo položit dotaz ohledně těchto informací o ochraně soukromí na webových stránkách, zavolejte nám prosím na tel. 020 8969 6006. Můžete nás rovněž kontaktovat e-mailem na adrese thebulldog@bulldogskincare.com nebo nám napsat poštou na adresu:

Bulldog Skincare For Men

Grand Union Studios, Unit G.01
332 Ladbroke Grove
Londýn
Spojené království

W10 5AD
Tel: 044 20 8969 6006